New issue – no 1 (25) / 2018

„Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii”

‚Daguerreotype. Studies in the history and theory of photography’

 

Nr 1 (25) / 2018: Fotografia i sztuka

No 1 (25) / 2018: Photography and art

 

Click here to download the editorial (in Polish and English) and table of contents

 

cover_25

 

Spis treści / Table of contents

 

Małgorzata Maria Grąbczewska – Dagerotyp: nowy początek

 

Studia / Studies

Anna Masłowska – „O zastosowaniu fotografii do malarstwa” – nowe medium w atelier malarza w XIX w.

Lech Lechowicz – Fotografia w kręgu awangardy lat 1909–1939. Konstruktywizm

Adam Mazur – Radość fotografii. Uwagi o twórczości Piotra Uklańskiego

 

Kolekcje / Collections

Monika Kozień – Sztuka współczesna w zbiorach Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Wojciech Walanus – Zbiory Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Recenzje / Reviews

Weronika Kobylińska-Bunsch – W nieustannym napięciu. Wokół Foto-konstelacji Pawła Mościckiego

Witold Kanicki – Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945-1955 Macieja Szymanowicza

 

Varia

Stefan Czyżewski – Zofia Rydet ‒ dziedzictwo kultury i fotograficzny eksperyment

Lech Lechowicz – Historia fotografii polskiej, opracowanie zbiorowe – dzieje przedsięwzięcia

„Dagerotyp” – zawartość nr 1–24, oprac. Barbara Kosińska

Wybór publikacji związanych z historią i teorią fotografii (lata 2016–2017), oprac. Weronika Kobylińska-Bunsch