O czasopiśmie [PL]

„Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” stanowi  kontynuację wychodzącego od 1993 do 2015 r. pisma „Dagerotyp”. Będzie nadal recenzowanym pismem naukowym, jednak poza  problematyką z zakresu historii fotografii, uwzględniać będzie teorię obejmując aspekty technologiczne, artystyczne, socjologiczne fotografii, jej funkcjonowanie, migracje, znaczenia, różne formy jej materialności, a także, a może przede wszystkim poświęcone będzie samym obrazom i ich relacjom z tekstem, czasem, historią i pamięcią.

Pismo, zgodnie z obecną poszerzoną koncepcją, stawia sobie za cel badanie, w możliwie najszerszym spektrum, tego, w jaki sposób obrazy fotograficzne oddziaływały i oddziałują na człowieka i społeczeństwa, na odbiór świata, jego historii i aktualności. W związku z tym interesują nas zarówno kolekcje i archiwa fotograficzne, jak i funkcjonowanie fotografii w książkach i prasie, w przestrzeni prywatnej i publicznej, w tym w polityce, ale także jej obecność w sztuce jako samodzielny sposób wypowiedzi artystycznej oraz narzędzie pomagające w pełnej ekspresji artystom uprawiającym wszystkie dziedziny sztuki.

Na „Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” składać się będą artykuły zgromadzone w czterech zasadniczych działach : Studia / Studies – będące dossier tematycznym, Kolekcje / Collections – w którym znajdą się artykuły dotyczące zbiorów i archiwów fotograficznych, a także działalności instytucji zajmujących się historią fotografii, Głosy / Voices – przeznaczonym dla artykułów niezwiązanych z tematem numeru oraz tłumaczeniom ważnych tekstów z historii i teorii fotografii oraz Recenzje / Reviews – będące miejscem na recenzje wystaw i publikacji. Informacje na temat programów badawczych, działalności instytucji, festiwali fotograficznych znajdą się w części zatytułowanej Varia (lub Aktualności). Artykuły w działach Studia i Kolekcje, stanowiące ponad 50% objętości pisma, będą recenzowane w systemie peer-review.

Nowy „Dagerotyp” będzie pismem interdyscyplinarnym i międzynarodowym, co w naszym przekonaniu odpowiada transgranicznej istocie fotografii. Planujemy wydawanie numerów tematycznych z naborem otwartym na zasadzie Call for papers. Do współtworzenia pisma, w charakterze autorów, ale i redaktorów prowadzących, planujemy zaprosić naukowców z Polski i zagranicy. Całość pisma będzie publikowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

„Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” będzie ukazywał się drukiem oraz w formie cyfrowej, dostępny za pośrednictwem Internetu na stworzonej w tym celu stronie www. Wierzymy, że taka forma publikacji odpowiada standardom swobodnego dostępu do wiedzy i wymiany idei, które są nam bliskie. Taka forma wydawnicza umożliwi również dotarcie do jak największej i jak najbardziej różnorodnej publiczności, poszerzając znacznie krąg dotychczasowych czytelników pisma.

 

Pismo naukowe „Dagerotyp” wydawane jest przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata oraz Muzeum Fotografii w Krakowie.

Journal „Daguerreotype. Studies in the History and Theory of Photography” is being published by The Historians’ of Photography AssociationPolish Institute of World Art Studies, and Museum of Photography in Cracow.

Kontakt: dagerotyp@shf.org.pl

Adres redakcji:
„Dagerotyp”
Stowarzyszenie Historyków Fotografii
ul. Długa 26/28
00-950 Warszawa

 


Archiwalne numery „Dagerotypu” (do numeru 23/2014) są dostępne w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).