O czasopiśmie [PL]

„Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” stanowi  kontynuację wychodzącego od 1993 do 2015 r. pisma „Dagerotyp”. Będzie nadal recenzowanym pismem naukowym, jednak poza  problematyką z zakresu historii fotografii, uwzględniać będzie teorię obejmując aspekty technologiczne, artystyczne, socjologiczne fotografii, jej funkcjonowanie, migracje, znaczenia, różne formy jej materialności, a także, a może przede wszystkim poświęcone będzie samym obrazom i ich relacjom z tekstem, czasem, historią i pamięcią.

Pismo, zgodnie z obecną poszerzoną koncepcją, stawia sobie za cel badanie, w możliwie najszerszym spektrum, tego, w jaki sposób obrazy fotograficzne oddziaływały i oddziałują na człowieka i społeczeństwa, na odbiór świata, jego historii i aktualności. W związku z tym interesują nas zarówno kolekcje i archiwa fotograficzne, jak i funkcjonowanie fotografii w książkach i prasie, w przestrzeni prywatnej i publicznej, w tym w polityce, ale także jej obecność w sztuce jako samodzielny sposób wypowiedzi artystycznej oraz narzędzie pomagające w pełnej ekspresji artystom uprawiającym wszystkie dziedziny sztuki.

Na „Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” składać się będą artykuły zgromadzone w czterech zasadniczych działach : Studia / Studies – będące dossier tematycznym, Kolekcje / Collections – w którym znajdą się artykuły dotyczące zbiorów i archiwów fotograficznych, a także działalności instytucji zajmujących się historią fotografii, Głosy / Voices – przeznaczonym dla artykułów niezwiązanych z tematem numeru oraz tłumaczeniom ważnych tekstów z historii i teorii fotografii oraz Recenzje / Reviews – będące miejscem na recenzje wystaw i publikacji. Informacje na temat programów badawczych, działalności instytucji, festiwali fotograficznych znajdą się w części zatytułowanej Varia (lub Aktualności). Artykuły w działach Studia i Kolekcje, stanowiące ponad 50% objętości pisma, będą recenzowane w systemie peer-review.

Nowy „Dagerotyp” będzie pismem interdyscyplinarnym i międzynarodowym, co w naszym przekonaniu odpowiada transgranicznej istocie fotografii. Planujemy wydawanie numerów tematycznych z naborem otwartym na zasadzie Call for papers. Do współtworzenia pisma, w charakterze autorów, ale i redaktorów prowadzących, planujemy zaprosić naukowców z Polski i zagranicy. Całość pisma będzie publikowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

„Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” będzie ukazywał się drukiem oraz w formie cyfrowej, dostępny za pośrednictwem Internetu na stworzonej w tym celu stronie www. Wierzymy, że taka forma publikacji odpowiada standardom swobodnego dostępu do wiedzy i wymiany idei, które są nam bliskie. Taka forma wydawnicza umożliwi również dotarcie do jak największej i jak najbardziej różnorodnej publiczności, poszerzając znacznie krąg dotychczasowych czytelników pisma.

 

Pismo naukowe „Dagerotyp” wydawane jest przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata oraz Muzeum Fotografii w Krakowie.

Kontakt: dagerotyp@shf.org.pl

Adres redakcji:
„Dagerotyp”
Stowarzyszenie Historyków Fotografii
ul. Długa 26/28
00-950 Warszawa

 


Archiwalne numery „Dagerotypu” (do numeru 23/2014) są dostępne w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).