Redakcja [PL]

Kontakt: dagerotyp@shf.org.pl

Nasz zespół

  • Małgorzata Maria Grąbczewska – redaktor naczelna

Historyczka sztuki specjalizująca się w historii fotografii; absolwentka Uniwerystetu Warszawskiego (MISH) i Ecole du Louvre w Paryżu. Stypendystka Ministra Edukacji (1999), Rządu francuskiego (2001/02), Ministra Kultury (2012). W latach 2005–2011 kurator zbiorów fotograficznych Biblioteki Polskiej w Paryżu. Zastępca kierownika Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej (2012–2013), następnie radca kultury w Ambasadzie RP w Paryżu (2013–2016). Obecnie pracuje w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Kierowała kilkoma projektami badawczymi, w tym projektem Źródła do historii fotografii polskiej XIX wieku. Zebranie, opracowanie i edycja rozproszonego materiału źródłowego, finansowanym przez MNiSW (NPRHP) oraz projektem w programie Preludium (NCN). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, tekstów krytycznych i popularyzatorskich z zakresu historii sztuki XVIII i XIX w., a przede wszystkim historii i teorii fotografii (w tym w prestiżowym piśmie „The History of Photography”). Redaktorka książek naukowych (w tym Slanislas Auguste, dernier roi de Pologne, mécène et collectionneur dans l’Europe de Lumières, Paryż 2013), tłumaczka (ostatnio Aleksander Ken, Rozprawy historyczne, artystyczne i naukowe o fotografii, tłumaczenie z francuskiego i opracowanie naukowe M. M. Grąbczewska, Warszawa 2017)

 

  • Barbara Kosińska-Filocha – sekretarz redakcji

bkf2

Redaktor, publicysta i krytyk fotografii. Absolwentka filologii na UW. Redaktor i sekretarz redakcji w czasopismach „Fotografia” (1972–1989), „6 x 9 fotografia” (1991–1994). Autorka  wielu tekstów krytycznych, historycznych, publicystycznych dotyczących fotografii, publikowanych w czasopismach, w katalogach wystaw oraz w wydawnictwach książkowych, takich jak Ryszard Horowitz (wyd. WAiF), Contemporary Photographers M.M. Evansa (wyd. St.James Press, III edition), Halny – Edward Hartwig (wyd. UMCS), Antologia fotografii polskiej 1839–1989 J. Lewczyńskiego (wyd. LUCRUM), Krzysztof Hejke (wyd. TERRRANOVA). W latach 1995–1996 kierowała działem wydawnictw Galerii „Zachęta”, w latach 1996–2005 – pracowała w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wieloletni członek Stowarzyszenia Historyków Fotografii, obecnie jego wiceprezes.

 

  • dr Magdalena Furmanik-Kowalska

MFurmanik-Kowalska

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nauki o Sztuce, 2014) i Uniwersytetu Warszawskiego (Gender Studies, 2009). Od 2016 roku Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Członki Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Kuratorka kilkudziesięciu wystaw polskiej sztuki współczesnej (Wozownia, HOarT, Galearnia). Autorka książki Uwikłane w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich i współredaktorka publikacji Strój – zwierciadło kultury i Sztuka stroju, strój w sztuce. Pełny dorobek naukowy na spersonalizowanej stronie www.

 

  • dr Weronika Kobylińska-Bunsch zastępca redaktor naczelnej

weronika_kobylinska_bunschAbsolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i studium Związku Polskich Artystów Fotografików. Prowadzi zajęcia w Instytucie Historii Sztuki UW oraz na łódzkiej PWSFTviT. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej („START”), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz laureatka stypendium twórczego z budżetu MKiDN. Autorka książki Ogólnopolskie Wystawy Fotografiki w Zachęcie 1952-1962Sylwetka naukowa na spersonalizowanej stronie IHS UW.

 

  • Marek Janczyk

image1

Historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Muzeum Fotografii w Krakowie, kurator wystaw monograficznych i zbiorowych oraz projektów, prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Muzealnym UJ oraz Studiach Podyplomowych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Należy do Stowarzyszenia Historyków Fotografii w Warszawie.