Historia czasopisma / History of the journal

[ENG below]

Czasopismo „Dagerotyp” to rocznik i jedyne polskie czasopismo z dziedziny historii fotografii.

W latach 1993-2000 (nr. 1–9) wydawane przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii, od 2001 r. (nr 10) do 2016 r. (nr 24) przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Redaktorem naczelnym pisma była dr hab. Wanda Mossakowska, prof. IS PAN.

Każdy numer zawierał zwykle 2–3 artykuły (ze streszczeniami w języku angielskim), szczegółowe informacje o publikacjach i wystawach dotyczących dawnej fotografii polskiej, a także spis zagranicznych nabytków o tematyce fotograficznej pozyskanych przez Bibliotekę Instytutu Sztuki PAN. Numer 24 był ostatnim zeszytem opublikowanym przez IS PAN.

 

history
Dawne numery pisma oraz wygląd najnowszej okładki (nr 25/2018)  // Old covers of the journal and the image showing the newest issue,  no. 25/2018

 


[English version]

‚Daguerreotype’ [Dagerotyp] is the only Polish journal in the field of the history of photography. It is issued once per year.

In the years 1993-2000 (no. 1-9) the Association of Historians of Photography was the main publisher, from 2001 (No. 10) to 2016 (No. 24) this role took over the Art Institute of the Polish Academy of Sciences. The editor-in-chief of the magazine was prof. Wanda Mossakowska.

Each issue usually contained 2-3 articles (with summaries in English), detailed information about publications and exhibitions on the old Polish photography, as well as a list of foreign photographic acquisitions acquired by the Library of the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences. Number 24 was the last issue published by IS PAN.