Rada Naukowa / Scientific Board

Rada Naukowa / Scientific Board
Przewodniczący / Chairman – prof. zw. dr hab. Jerzy Malinowski
(Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

 

Członkowie / Members:

  • prof. dr hab. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata)
  • dr hab. Wanda Mossakowska (em. prof. Instytutu Sztuki PAN)
  • dr Anna Seweryn (Archiwum Narodowe, Kraków)
  • Marek Świca (Muzeum Fotografii w Krakowie)
  • dr hab. Nuno A. Pinheiro (University Institute of Lisbon)
  • prof. dr hab. Aleksander Żakowicz (Uniwersytet Śląski)